11 maja 2023

Katalog banknotów polskich Czesława Miłczaka w prelekcjach Andrzeja Gila i Roberta Jadrycha

Po długiej nieobecności zagościła na naszym spotkaniu tematyka notafilistyczna. Pan  Andrzej Gil (PTN Kraków) w wystąpieniu pt.  „Wznowienie katalogu banknotów polskich Czesława Miłczaka – zakresy tematyczne i opinie” omówił tę świeżo wydaną […]
24 kwietnia 2023

II Ogólnopolska Konferencja Medalierska w Krakowie

W Sali Krakowskiej Salonu Ekonomicznego NBP odbyła się współorganizowana przez nasz oddział wspólnie z Muzeum Narodowym w Krakowie i Narodowym Bankiem Polskim, II Ogólnopolska Konferencja Medalierska w Krakowie, której głównym tematem było medalierstwo prywatne. […]
13 kwietnia 2023

Rzymskie mennictwo prowincjonalne Bitynii i Pontu w okresie rządów Trajana

Drugi kwartał roku 2023 otworzyliśmy spotkaniem poświęconym mennictwu starożytnemu. Mieliśmy na nim okazję wysłuchać wykładu dr Barbary Zając (Gabinet Numizmatyczny MNK/PTN Kraków) pt. „Pomiędzy rzymską kulturą a lokalną tradycją. Rzymskie […]
9 marca 2023

Medalierstwo na dworze ostatnich Jagiellonów

Marcowe spotkanie członków naszego oddziału poświęcone zostało tematyce medalierskiej. Wystąpiła na nim dr Agnieszka Smołucha-Sładkowska (Gabinet Numizmatyczny MNK/PTN Kraków) prezentując wykład pt. „Medalierstwo na dworze ostatnich Jagiellonów”. Ilustracją dla prezentowanego […]
16 lutego 2023

Grosze głogowskie i krakowskie Zygmunta I Starego z lat 1505-1548

Drugie spotkanie naszego oddziału w 2023 roku zostało podzielone na dwie części. Na pierwszej odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2022, w czasie którego dokonaliśmy wyboru naszych reprezentantów na XVII Zwyczajny Walny […]
12 stycznia 2023

Galicyjskie żetony i medale „hołdownicze” w ostatnich dekadach XVIII wieku

Na styczniowym spotkaniu mieliśmy przyjemność wysłuchania prelekcji o galicyjskich żetonach i medalach „hołdowniczych” w ostatnich dekadach XVIII w. Wygłosił go Krystian Browarny, członek krośnieńskiego oddziału PTN i jeden z trzech filarów ekipy znanego […]
15 grudnia 2022

Przedświąteczne spotkanie i premiera Numizmatyka Krakowskiego 4/2021

Po dwuletniej przerwie członkowie krakowskiego oddziału PTN mieli ponownie możliwość organizacji spotkania w grudniu i również tym razem miało ono nieco uroczysty charakter. Przedświąteczne zebranie połączone było bowiem z długo […]
17 listopada 2022

Czarne srebro i wiewiórcze futerka? – o mennictwie i monecie w Krakowie przed rokiem 1300

Na listopadowym spotkaniu krakowskiego PTN mieliśmy przyjemność wysłuchania prelekcji Prezesa oddziału, Mateusza Woźniaka, o intrygującym tytule „Czarne srebro i wiewiórcze futerka? – o mennictwie i monecie w Krakowie przed rokiem 1300”. Wykład stanowił […]