16 listopada 2022

Szlakiem pieniądza i kolekcji numizmatycznych w Małopolsce

16 listopada 2022 r. w Sali Polskiej Krakowskiego Salonu Ekonomicznego NBP przy ul. Basztowej 20 w Krakowie miała miejsce anonsowana w poprzednim wpisie konferencja pt. „Szlakiem pieniądza i kolekcji numizmatycznych w Małopolsce”. Przypominamy, że prelegentami […]
3 listopada 2022

Szlakiem pieniądza i kolekcji numizmatycznych w Małopolsce – ZAPOWIEDŹ

16 listopada 2022 r. odbędzie się współorganizowana przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Krakowie, Muzeum Narodowe w Krakowie i Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Krakowie konferencja pt. „Szlakiem pieniądza i kolekcji numizmatycznych w Małopolsce” […]
13 października 2022

Pomijane pierwsze datowane polskie monety

Drobne monety Polski Królewskiej (i nie tylko) początku XVI wieku to tematyka niezwykle interesująca, z ogromnym potencjałem badawczym i znakomita do zagospodarowania przez wytrwałych kolekcjonerów. Mogliśmy się o tym przekonać dzięki wykładowi Grzegorza Romańczyka […]
22 września 2022

Wprowadzenie do sfragistyki bizantyńskiej

Pierwsze powakacyjne spotkanie zainaugurowało nie tylko kolejny sezon naszych spotkań, ale i powrót do sali wykładowej w Pałacyku Czapskich, wyłączonej z użytkowania na ponad rok z powodu jej remontu. Wystąpił na nim nasz członek zamiejscowy Pan […]
9 czerwca 2022

Krakowski Salon Ekonomiczny NBP

Ostatnie przedwakacyjne spotkanie miało charakter „wyjazdowy”. Mieliśmy okazję odwiedzić Krakowski Salon Ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego, który mieści się w zabytkowym gmachu Oddziału Okręgowego NBP (ul. Basztowa 20) i zapoznać się […]
12 maja 2022

Majowe spotkanie członków oddziału

12 maja miało miejsce kolejne spotkanie członków oddziału krakowskiego. W oczekiwaniu na zakończenie prac remontowych w naszej sali wykładowej, mieszczącej się w Pałacyku Czapskich skorzystaliśmy z gościnności kawiarni tuż obok, gdzie […]
14 kwietnia 2022

Wystawa medali prywatnych w I Rzeczypospolitej (od XVI do XVIII w.)

14 kwietnia 2022 roku odbyło się kolejne zebranie naszego oddziału, w czasie którego mieliśmy przyjemność być oprowadzeni po nowej wystawy czasowej w Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego, pt. Medal prywatnie. Medale prywatne w I Rzeczypospolitej […]
22 marca 2022

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze oddziału krakowskiego

Członkowie krakowskiego oddziału PTN mieli przyjemność wziąć udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym, które odbyło się wyjątkowo we wtorek, 22 marca br. Powrót do spotkań w Pałacyku Czapskich po długiej przerwie pandemiczno-remontowej został […]