II Ogólnopolska Konferencja Medalierska w Krakowie
24 kwietnia 2023
Spotkanie autorskie z prof. Krystyną Pawłowską, prawnuczką Władysława Bartynowskiego
1 czerwca 2023
Pokaż wszystkie

Katalog banknotów polskich Czesława Miłczaka w prelekcjach Andrzeja Gila i Roberta Jadrycha

Po długiej nieobecności zagościła na naszym spotkaniu tematyka notafilistyczna.

Pan  Andrzej Gil (PTN Kraków) w wystąpieniu pt.  „Wznowienie katalogu banknotów polskich Czesława Miłczaka – zakresy tematyczne i opinie” omówił tę świeżo wydaną publikację, a p. Robert Jadrych (PTN Kraków) zapoznał zebranych ze swoim wkładem w jego powstanie.

Mieliśmy też okazję oglądnąć kilka banknotów nie uwzględnionych w omawianym katalogu oraz tematyczny pokaz XIX wiecznej literatury dotyczącej pieniądza papierowego jak i rękopisy Emeryka Hutten-Czapskiego związane z jego zbiorem biletów skarbowych insurekcji kościuszkowskiej.