"Biblioteczka Numizmatyka" to wspólny projekt Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego oddział Kraków i Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Krakowie. Jego celem jest zdigitalizowanie i udostępnienie rzadkich druków numizmatycznych znajdujących się w bibliotece Gabinetu Numizmatycznego.

Zapraszamy do współpracy przy opracowywaniu kolejnych pozycji.

Biblioteczka Numizmatyka

Nr Okładka Autor Temat Rok stron Słowa kluczowe
1 Antoni Ryszard Monety z alchemicznego złota, ślady bicia takowych w Polsce oraz recepta na pomnażanie złota i bicie zeń dukatów (zobacz)1892 r. 14 str. ciekawostki, złoto alchemiczne, dukaty, Karol Krystian Wettyn
2 Ludwik Zagrodzki Monety czworokątne (zobacz)1934 r. 16 str. mennictwo nowożytne, klipy, Zygmunt I Stary, Zygmunt III Waza
3 Michał Brensztejn Pieniądze papierowe Księstwa Warszawskiego (zobacz)1913 r. 11+2 str. pieniądz papierowy, Księstwo Warszawskie
4 Józef Milewski Stosunki monetarne w drugiej połowie XIX wieku (zobacz)1894 r. 36 str. mennictwo nowożytne, zasoby monetarne państw, stosunki monetarne, przepływ kruszców
5 Wittyg Wiktor Recenzja IV tomu Katalogu Hr Czapskiego (zobacz)1893 r. 4 str. recenzja, katalog monet Czapskiego
6 Tymoteusz Lipiński O mennicy wschowskiej (zobacz)1854 r. 8 str. mennice, mennica wschowska, denary, średniowiecze
7 Kazimierz Stronczyński Wiadomości numizmatyczne (zobacz)1847 r. 8+1 str. znaleziska, średniowiecze
8 T. Żebrawski Tablice pieniędzy znalezionych w Pełczyskach w 1844 r. (zobacz)po 1844 r. 6 str. znaleziska, średniowiecze, skarb z Pełczysk
9 Anonim Recenzja dzieła o monetach I. Zagórskiego (zobacz)1845 r. 3 str. recenzje, katalog Zagórskiego
10 Julian Nowakowski O nowych pieniądzach (zobacz)1893 r. 32 str. reformy mennicze, Austro-Węgry
11 Józef Przyborowski Wykopalisko monet z X i XI wieku dokonane w roku 1882 (zobacz)1884 r. 8 str. znaleziska, średniowiecze
12 Annibal Janowicz Notatka dla numizmatyków (zobacz)1889 r. 4 str. recenzje
13 H. Stecki Moneta wieluńska pod stęplem Władysława księcia opolskiego ze zbioru Henryka Steckiego (zobacz)1860 r. 5 str. denary, średniowiecze, Władysław Opolczyk
14 H. Sadowski Z numizmatyki polskiej (zobacz)1904 r. 1 str. aukcje, Stefan Batory, talary, portugały
15 Henryk Bukowski Förteckning öfver Polska assignationer (zobacz)1886 r. 4 str. numizmatycy, średniowiecze, mennictwo nowożytne, pieniądz papierowy, Szwecja
16 Adam Szelągowski Przesilenie pieniężne w Polsce za Zygmunta III (zobacz)1902 r. 40 str. mennictwo nowożytne, reformy mennicze, Zygmunt III Waza
17 [Karol Beyer] Stare pieniądze wykopane we wsi Wieńcu w powiecie włocławskim w m-cu listopadzie 1850 roku (zobacz)ok. 1850 r. 14 str. znaleziska, średniowiecze, Wieniec, skarb z Wieńca
18 wyd. Jan Litwiński Album pieniędzy papierowych polskich z roku 1794 z historycznem podaniem (zobacz)1894 r. 25 str. pieniądz papierowy, bilety kasowe, powstanie kościuszkowskie, insurekcja
19 Walery Kostrzębski Jan Thamm - probierz pełniący obowiązki mincmistrza w mennicy krakowskiej od 1655 do 1658 roku (zobacz)1896 r. 12 str. mennice, mennica krakowska, personel mennicy, Jan Kazimierz
20 J. Łukaszewicz Słówko o mennicy łobżenickiej (zobacz)1860 r. 3 str. mennice, mennica łobżenicka, Zygmunt III Waza
21 Franciszek hr Skarbek O obiegu pieniędzy i o przyczynach jego (zobacz)1817 r. 20 str. obieg pieniądza, przekład (niem.)
22 dr Seweryn Tymieniecki Wiadomości o mennicy wileńskiej w XVI wieku (zobacz)1889 r. 8 str. mennice, mennica wileńska, mennictwo nowożytne, Zygmunt Stary, Zygmunt II August
23 Ela Gumowska Numizmatyka w przysłowiach polskich (zobacz)1910 r. 19 str. przysłowia, ciekawostki, pozaekonomiczne funkcje monety
24 Karol Beyer Nowe materiały do historyi mennic polskich(zobacz)1858 r. 8 str. mennice
25 Kazimierz Stronczyński Stare pieniądze wykopane we wsi Wieńcu w pow. włocławskim w m-cu listopadzie 1850 r.(zobacz)
(zobacz równieżopis w BN17)
ok. 1850 r. 6 tablic znaleziska, średniowiecze, Wieniec, skarb z Wieńca
26 dr Feliks Kopera O potrzebie krytycznego wydania średniowiecznych monet polskich z uwzględnieniem historyi sztuki i kultury(zobacz)1900 r. 3 str. średniowiecze
27 Gustaw Zieliński Wykopalisko wyszogrodzkie(zobacz)1858 r. 7 str. znaleziska, średniowiecze, Wyszogród, wykopalisko wyszogrodzkie
28 Wiktor Wittyg Wykopalisko z pod Czerwonego Dworu(zobacz)1888 r. 8 str. znaleziska, średniowiecze, wykopalisko Czerwony Dwór
29 Antoni Ryszard Spis czterdziestu ośmiu numizmatów ze zbioru Antoniego Ryszarda w Krakowie, które skradzione zostały...(zobacz)1880 r. 15 str. + 2 tablice kolekcje, kolekcjonerzy, spisy monet
30 Leon Różdżyński O trojakach czyli dutkach bydgoskich (1594-1601)(zobacz)1936 r. 6 str. mennice, mennica bydgoska, mennictwo nowożytne, Zygmunt III Waza, trojaki
31 Bohdan Janusz Moneta lekarstwem magicznem i talizmanem(zobacz)1913 r. 16 str. ciekawostki
32 Feliks Kopera Recenzje (zobacz)1897 r. 8 str. recenzje
33 Krzysztof Arciszewski Medale polskie (Pamiętnik Warszawski) (zobacz)1809 r. 18 str. medale, mennictwo nowożytne
34 G. Kohn Medalografia (zobacz)1893-1899 43 str. medale, mennictwo nowożytne
35 Antoni Ryszard Położenie kamienia węgielnego pod Mennicę Warszawską dnia 16 czerwca 1817 roku (zobacz)1890 r. 4 str. mennice, mennica warszawska, mennictwo nowożytne, ciekawostki
36 Rudolf Mękicki Mennica lwowska w latach 1656-1657 (zobacz)1932 r. 19 str. mennice, mennica lwowska, mennictwo nowożytne, Jan Kazimierz
37 Antoni Hniłko Mennica krakowska w rękach Szwedów w roku 1655-1657 (zobacz)1912 r. 13 str. mennice, mennica krakowska, mennictwo nowożytne, Jan Kazimierz
38 Franciszek Piekosiński Wiadomość o wykopalisku krakowskiem monet Kazimierza Wielkiego(zobacz)6 str. + 2 tablice znaleziska, średniowiecze, mennica krakowska, Kazimierz Wielki
39 Wiesiołowski Wiesiołowski - O numizmacie srebrnym(zobacz)1855 r. 6 str. monety srebrne, medale, mennictwo Piastów śląskich, medal pogrzebowy Jerzego Wilhelma 1675
40 Ignacy Zagórski Kilka słów o świeżo wydanem przez K. Stronczyńskiego dziele pod tytułem ''Pieniądze Piastów''(zobacz)1848 r. 11 str. recenzje
41 Ryszard Berwiński O pieniążkach wykopanych pod Zaniemyślem(zobacz)1836 r. 14 str. znaleziska
42 Joachim Lelewel Dwie tablice starych pieniędzy w roku 1824 w Trzebuniu wykopanych(zobacz)1825 r. 11 str. znaleziska
43 Emil Bahrfeldt Der Bracteatenfund von Michendorf(zobacz)1881 r. 20 str. znaleziska
44 Stanisław Kunasiewicz Kilka słów o "Rocznikach dla archeologów, numizmatyków i bibliografów polskich"...(zobacz)1872 r. 40 str. recenzje, archeologia, numizmatyka, bibliografia, Stanisław Krzyżanowski
Nr Okładka Autor Temat Rok stron Słowa kluczowe