"Biblioteczka Numizmatyka" to wspólny projekt Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego oddział Kraków i Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Krakowie. Jego celem jest zdigitalizowanie i udostępnienie rzadkich druków numizmatycznych znajdujących się w bibliotece Gabinetu Numizmatycznego.

Zapraszamy do współpracy przy opracowywaniu kolejnych pozycji.

Biblioteczka Numizmatyka

Nr Okładka Autor Temat Rok stron Słowa kluczowe
1 Antoni Ryszard Monety z alchemicznego złota, ślady bicia takowych w Polsce oraz recepta na pomnażanie złota i bicie zeń dukatów (zobacz) 1892 r. 14 str. ciekawostki, złoto alchemiczne, dukaty, Karol Krystian Wettyn
2 Ludwik Zagrodzki Monety czworokątne (zobacz) 1934 r. 16 str. mennictwo nowożytne, klipy, Zygmunt I Stary, Zygmunt III Waza
3 Michał Brensztejn Pieniądze papierowe Księstwa Warszawskiego (zobacz) 1913 r. 11+2 str. pieniądz papierowy, Księstwo Warszawskie
4 Józef Milewski Stosunki monetarne w drugiej połowie XIX wieku (zobacz) 1894 r. 36 str. mennictwo nowożytne, zasoby monetarne państw, stosunki monetarne, przepływ kruszców
5 Wittyg Wiktor Recenzja IV tomu Katalogu Hr Czapskiego (zobacz) 1893 r. 4 str. recenzja, katalog monet Czapskiego
6 Tymoteusz Lipiński O mennicy wschowskiej (zobacz) 1854 r. 8 str. mennice, mennica wschowska, denary, średniowiecze
7 Kazimierz Stronczyński Wiadomości numizmatyczne (zobacz) 1847 r. 8+1 str. znaleziska, średniowiecze
8 T. Żebrawski Tablice pieniędzy znalezionych w Pełczyskach w 1844 r. (zobacz) po 1844 r. 6 str. znaleziska, średniowiecze, skarb z Pełczysk
9 Anonim Recenzja dzieła o monetach I. Zagórskiego (zobacz) 1845 r. 3 str. recenzje, katalog Zagórskiego
10 Julian Nowakowski O nowych pieniądzach (zobacz) 1893 r. 32 str. reformy mennicze, Austro-Węgry
11 Józef Przyborowski Wykopalisko monet z X i XI wieku dokonane w roku 1882 (zobacz) 1884 r. 8 str. znaleziska, średniowiecze
12 Annibal Janowicz Notatka dla numizmatyków (zobacz) 1889 r. 4 str. recenzje
13 H. Stecki Moneta wieluńska pod stęplem Władysława księcia opolskiego ze zbioru Henryka Steckiego (zobacz) 1860 r. 5 str. denary, średniowiecze, Władysław Opolczyk
14 H. Sadowski Z numizmatyki polskiej (zobacz) 1904 r. 1 str. aukcje, Stefan Batory, talary, portugały
15 Henryk Bukowski Förteckning öfver Polska assignationer (zobacz) 1886 r. 4 str. numizmatycy, średniowiecze, mennictwo nowożytne, pieniądz papierowy, Szwecja
16 Adam Szelągowski Przesilenie pieniężne w Polsce za Zygmunta III (zobacz) 1902 r. 40 str. mennictwo nowożytne, reformy mennicze, Zygmunt III Waza
17 [Karol Beyer] Stare pieniądze wykopane we wsi Wieńcu w powiecie włocławskim w m-cu listopadzie 1850 roku (zobacz) ok. 1850 r. 14 str. znaleziska, średniowiecze, Wieniec, skarb z Wieńca
18 wyd. Jan Litwiński Album pieniędzy papierowych polskich z roku 1794 z historycznem podaniem (zobacz) 1894 r. 25 str. pieniądz papierowy, bilety kasowe, powstanie kościuszkowskie, insurekcja
19 Walery Kostrzębski Jan Thamm - probierz pełniący obowiązki mincmistrza w mennicy krakowskiej od 1655 do 1658 roku (zobacz) 1896 r. 12 str. mennice, mennica krakowska, personel mennicy, Jan Kazimierz
20 J. Łukaszewicz Słówko o mennicy łobżenickiej (zobacz) 1860 r. 3 str. mennice, mennica łobżenicka, Zygmunt III Waza
21 Franciszek hr Skarbek O obiegu pieniędzy i o przyczynach jego (zobacz) 1817 r. 20 str. obieg pieniądza, przekład (niem.)
22 dr Seweryn Tymieniecki Wiadomości o mennicy wileńskiej w XVI wieku (zobacz) 1889 r. 8 str. mennice, mennica wileńska, mennictwo nowożytne, Zygmunt Stary, Zygmunt II August
23 Ela Gumowska Numizmatyka w przysłowiach polskich (zobacz) 1910 r. 19 str. przysłowia, ciekawostki, pozaekonomiczne funkcje monety
24 Karol Beyer Nowe materiały do historyi mennic polskich(zobacz) 1858 r. 8 str. mennice
25 Kazimierz Stronczyński Stare pieniądze wykopane we wsi Wieńcu w pow. włocławskim w m-cu listopadzie 1850 r.(zobacz)
(zobacz równieżopis w BN17)
ok. 1850 r. 6 tablic znaleziska, średniowiecze, Wieniec, skarb z Wieńca
26 dr Feliks Kopera O potrzebie krytycznego wydania średniowiecznych monet polskich z uwzględnieniem historyi sztuki i kultury(zobacz) 1900 r. 3 str. średniowiecze
27 Gustaw Zieliński Wykopalisko wyszogrodzkie(zobacz) 1858 r. 7 str. znaleziska, średniowiecze, Wyszogród, wykopalisko wyszogrodzkie
28 Wiktor Wittyg Wykopalisko z pod Czerwonego Dworu(zobacz) 1888 r. 8 str. znaleziska, średniowiecze, wykopalisko Czerwony Dwór
29 Antoni Ryszard Spis czterdziestu ośmiu numizmatów ze zbioru Antoniego Ryszarda w Krakowie, które skradzione zostały...(zobacz) 1880 r. 15 str. + 2 tablice kolekcje, kolekcjonerzy, spisy monet
30 Leon Różdżyński O trojakach czyli dutkach bydgoskich (1594-1601)(zobacz) 1936 r. 6 str. mennice, mennica bydgoska, mennictwo nowożytne, Zygmunt III Waza, trojaki
31 Bohdan Janusz Moneta lekarstwem magicznem i talizmanem(zobacz) 1913 r. 16 str. ciekawostki
Nr Okładka Autor Temat Rok stron Słowa kluczowe