10 maja 2019

Dukaty niderlandzkie po 1586 roku

Na spotkaniu  w dniu 9 maja odbyła się prelekcja Dariusza Jaska zatytułowana “Dukaty niderlandzkie po 1586 roku”. Autor ich monografii (ukazała się do tej pory pierwsza […]
14 marca 2019

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze

14 marca 2019 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, na którym Mateusz Woźniak (Prezes PTN o/Kraków) przedstawił sprawozdanie z działalności za rok […]
14 lutego 2019

Podstawowe narzędzia propagandy, a rzymskie mennictwo późnorepublikańskie

Na lutowym spotkaniu mieliśmy przyjemność wysłuchania niezwykle ciekawego referatu pt. “Podstawowe narzędzia propagandy, a rzymskie mennictwo późnorepublikańskie”. Jego autor, dr Kamil Kopij, pracownik Instytutu Archeologii UJ […]
10 stycznia 2019

A ślady zasypał piasek… Numizmatyczne i archeologiczne skarby żołnierzy 2. Korpusu Polskich Sił Zbrojnych

Na pierwszym w nowym roku spotkaniu naszego oddziału mieliśmy przyjemność zwiedzenia wystawy pt. “A ślady zasypał piasek… Numizmatyczne i archeologiczne skarby żołnierzy 2. Korpusu Polskich Sił Zbrojnych”, po której […]