W latach 1958-1990 ukazało się łącznie 384 numerów „Numizmatyka Krakowskiego”, opublikowanych w sześciu tomach. Czasopismo zawierało szereg artykułów bardzo istotnych dla rodzimej numizmatyki (i nie tylko), niejednokrotnie poszukiwanych przez kolekcjonerów i numizmatyków.

Jako, że „Numizmatyk Krakowski” funkcjonował przez lata jako „wewnętrzny komunikat numizmatyczny dla członków Sekcji Numizmatycznej Oddziału Krakowskiego Polskiego Związku Filatelistów” (od 1980 jako „wewnętrzny komunikat Sekcji Numizmatycznej im. Tadeusza Kałkowskiego przy Kole Nr 1 PZF w Krakowie”), przeznaczony był dla stosunkowo wąskiej grupy osób.

Z uwagi na bardzo ograniczoną podaż magazynu na rynku kolekcjonerskim podjęliśmy wysiłek wykonania digitalizacji kompletnego, liczącego blisko 800 stron archiwum. Wszystkie numery będą sukcesywnie publikowane nieodpłatnie w formie plików PDF na stronie internetowej www.numizmatykkrakowski.pl w sekcji Archiwum NK. Każdy plik będzie zawierał komplet numerów z jednego rocznika „Numizmatyka Krakowskiego”.

Archiwum "Numizmatyka Krakowskiego"