W latach 1958-1990 ukazało się łącznie 384 numerów „Numizmatyka Krakowskiego”, opublikowanych w sześciu tomach. Czasopismo zawierało szereg artykułów bardzo istotnych dla rodzimej numizmatyki (i nie tylko), niejednokrotnie poszukiwanych przez kolekcjonerów i numizmatyków.

Jako, że „Numizmatyk Krakowski” funkcjonował przez lata jako „wewnętrzny komunikat numizmatyczny dla członków Sekcji Numizmatycznej Oddziału Krakowskiego Polskiego Związku Filatelistów” (od 1980 jako „wewnętrzny komunikat Sekcji Numizmatycznej im. Tadeusza Kałkowskiego przy Kole Nr 1 PZF w Krakowie”), przeznaczony był dla stosunkowo wąskiej grupy osób.

Z uwagi na bardzo ograniczoną podaż magazynu na rynku kolekcjonerskim podjęliśmy wysiłek wykonania digitalizacji kompletnego, liczącego blisko 800 stron archiwum. Wszystkie numery będą sukcesywnie publikowane nieodpłatnie w formie plików PDF na stronie internetowej www.numizmatykkrakowski.pl w sekcji Archiwum NK. Każdy plik będzie zawierał komplet numerów z jednego rocznika „Numizmatyka Krakowskiego”.

Archiwum "Numizmatyka Krakowskiego"

Numizmatyk Krakowski - Tom IV (1976-1981), strony 431-555.
Redaguje mgr. inż. Tadeusz Kałkowski (do nr 252) oraz dr Maciej Jasiecki i lek. med. Jerzy Sowiński (od nr 253)

Nr 215-226, styczeń-grudzień 1976
Nr 227-238, styczeń-grudzień 1977
Nr 239-250, styczeń-grudzień 1978
Nr 251-252, styczeń-luty 1979
Nr 253-264, styczeń-grudzień 1980
Nr 265-276, styczeń-grudzień 1981

Numizmatyk Krakowski - Tom V (1982-1987), strony 556-701.
Redagują dr Maciej Jasiecki i lek. med. Jerzy Sowiński

Nr 277-288, styczeń-grudzień 1982
Nr 289-300, styczeń-grudzień 1983
Nr 301-312, styczeń-grudzień 1984
Nr 313-324, styczeń-grudzień 1985
Nr 325-336, styczeń-grudzień 1986
Nr 337-348, styczeń-grudzień 1987

Numizmatyk Krakowski - Tom VI (1988-1990), strony 702-764.
Redagują dr Maciej Jasiecki i lek. med. Jerzy Sowiński

Nr 349-360, styczeń-grudzień 1988
Nr 361-372, styczeń-grudzień 1989
Nr 373-384, styczeń-grudzień 1990