Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Krakowie

Historia

Założone w 1888 roku w Krakowie Towarzystwo Numizmatyczne dało początek zorganizowanemu ruchowi numizmatycznemu w Polsce. Jego członkami byli numizmatycy polscy ze wszystkich trzech zaborów oraz zamieszkujący w krajach Europy zachodniej, a wśród nich najwybitniejsi badacze i kolekcjonerzy końca XIX i pierwszej połowy XX wieku, jak: Władysław Bartynowski, Antoni Ryszard, Emeryk Hutten-Czapski, Henryk Bukowski, Marian Gumowski, Henryk Mańkowski, Zygmunt Zakrzewski, Ludwik Piotrowicz czy Tadeusz Kałkowski.

W latach 1889-1957 Towarzystwo wydawało czasopismo naukowe zatytułowane „Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne”.

Po II Wojnie Światowej Towarzystwo Numizmatyczne w Krakowie zmieniło nazwę na Polskie Towarzystwo Numizmatyczne w Krakowie, pod którą działało do 1953 roku. Wówczas to zostało włączone do utworzonego na zjeździe w Krakowie – Nowej Hucie Polskiego Towarzystwa Archeologicznego. W związku z tym, iż w organizacji działało coraz więcej numizmatyków w 1971 roku Polskie Towarzystwo Archeologiczne zostało przekształcone w Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne. Ostatecznie organizacja przyjęła obecny kształt w 1991 roku, przyjmując nazwę Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Obecnie tradycje Towarzystwa Numizmatycznego w Krakowie kontynuuje krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, także poprzez ścisłą współpracę z Gabinetem Numizmatycznym Muzeum Narodowego w Krakowie.

Zobacz pierwszy statut Towarzystwa Numizmatycznego w Krakowie z 1888 r.

Zarząd PTN o/Kraków i Redakcja NK

W 2018 roku został wybrany nowy Zarząd PTN o/Kraków w składzie:

 • Mateusz Woźniak - prezes (od 2014 roku),
 • Piotr Suprewicz - wiceprezes,
 • Paweł Artemczuk - sekretarz,
 • Piotr Skawiński - skarbnik,
 • Władysław Bieguń - członek Zarządu,
 • Andrzej Gil - członek Zarządu,
 • Dariusz F. Jasek - członek Zarządu.

Komisja Rewizyjna:

 • Jacek Budyn - przewodniczący
 • Jerzy Stós, Antoni Dawidowicz, Krzysztof Gajda - członkowie

Redaktorem Numizmatyka Krakowskiego od 2018 roku jest Dariusz F. Jasek.

Członkostwo

Członkiem PTN może zostać osoba, która skończyła 18 lat, ma zainteresowania numizmatyczne, falerystyczne, medalierskie lub podobne oraz opłaci składkę członkowską.

Osoba, która nie spełnia warunku pełnoletności, za zgodą rodziców lub opiekunów może zostać członkiem młodzieżowym PTN - nie płaci wtedy składek, ale nie przysługuje jej bierne i czynne prawo wyborcze. Liczy się to jej jednak do stażu członkowskiego.

Członek PTN ma prawo:
 • uczestniczyć w życiu Towarzystwa,
 • uczestniczyć we wszystkich imprezach organizowanych przez PTN, takich jak np. wystawy, wykłady monograficzne, wycieczki, etc.,
 • korzystać z Biblioteki Zarządu Głównego (największy tego typu księgozbiór w kraju) i z bibliotek Oddziałowych,
 • korzystać z bezpłatnych porad i konsultacji ekspertów z zakresu działalności PTN,
 • nabywać literaturę numizmatyczną wydawaną przez PTN z 10% zniżką,
 • prenumerować Biuletyn Numizmatyczny z 30% zniżką.

Składka członkowska wynosi 90 zł rocznie. Więcej informacji na temat Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego na stronie ptn.pl.

Członkowie wspierający

Osoby zrzeszone w innych oddziałach oraz firmy zainteresowane reklamą swojej działalności mogą zostać członkiem wspierającym oddziału krakowskiego, deklarując przekazanie środków finansowych na rzecz PTN Kraków.

Aktualnie członkiem wspierającym PTN Kraków jest istniejący od 2003 roku Gabinet Numizmatyczny Damian Marciniak GNDM.pl. W ciągu kilku lat firma ta stała się jednym z największych graczy na rynku numizmatycznym w Polsce.

Poza wyceną, skupem i sprzedażą numizmatów Gabinet Numizmatyczny Damian Marciniak stał się wizytówką edukacji numizmatycznej w Polsce. W czerwcu 2018 roku odbyła się pierwsza sesja numizmatyczna pt. „W numizmatyce widzisz tyle, ile wiesz”, zorganizowana przed Aukcją 5 Gabinetu Numizmatycznego. Od tego czasu przed każdą kolejną aukcją, trzy razy w roku (w lutym, czerwcu i październiku) firma organizuje sesję numizmatyczną i udostępnia jej profesjonalny zapis na swoim kanale YouTube. Ma on już ponad 30 tys. subskrypcji, zaś najpopularniejszy film został wyświetlony ponad 700 tys. razy.

Spotkania

Spotykamy się w każdy drugi czwartek miesiąca w sali audiowizualnej w Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego, o godz. 17.00.

Podczas kolejnych spotkań członkowie PTN Kraków wygłaszają prelekcje z zakresu numizmatyki.

Dodatkowo w każdy drugi czwartek miesiąca o godz. 17.00 mają miejsce spotkania klubowe naszego Towarzystwa, podczas których w stworzonej przez siebie kawiarnianej atmosferze w Pałacyku Czapskich dyskutujemy o wszystkim, co się z numizmatyką łączy.

Serdecznie zapraszamy!