Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Krakowie

Historia

Założone w 1888 roku w Krakowie Towarzystwo Numizmatyczne dało początek zorganizowanemu ruchowi numizmatycznemu w Polsce. Jego członkami byli numizmatycy polscy ze wszystkich trzech zaborów oraz zamieszkujący w krajach Europy zachodniej, a wśród nich najwybitniejsi badacze i kolekcjonerzy końca XIX i pierwszej połowy XX wieku, jak: Władysław Bartynowski, Antoni Ryszard, Emeryk Hutten-Czapski, Henryk Bukowski, Marian Gumowski, Henryk Mańkowski, Zygmunt Zakrzewski, Ludwik Piotrowicz czy Tadeusz Kałkowski.

W latach 1889-1957 Towarzystwo wydawało czasopismo naukowe zatytułowane „Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne”.

Po II Wojnie Światowej Towarzystwo Numizmatyczne w Krakowie zmieniło nazwę na Polskie Towarzystwo Numizmatyczne w Krakowie, pod którą działało do 1953 roku. Wówczas to zostało włączone do utworzonego na zjeździe w Krakowie – Nowej Hucie Polskiego Towarzystwa Archeologicznego. W związku z tym, iż w organizacji działało coraz więcej numizmatyków w 1971 roku Polskie Towarzystwo Archeologiczne zostało przekształcone w Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne. Ostatecznie organizacja przyjęła obecny kształt w 1991 roku, przyjmując nazwę Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Obecnie tradycje Towarzystwa Numizmatycznego w Krakowie kontynuuje krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, także poprzez ścisłą współpracę z Gabinetem Numizmatycznym Muzeum Narodowego w Krakowie.

Zobacz pierwszy statut Towarzystwa Numizmatycznego w Krakowie z 1888 r.

Zarząd PTN o/Kraków i Redakcja NK

W 2022 roku został wybrany nowy Zarząd PTN o/Kraków w składzie:

 • Mateusz Woźniak - prezes oddziału (od 2014 roku),
 • Dariusz F. Jasek - wiceprezes i redaktor „Numizmatyka Krakowskiego”,
 • Piotr Skawiński - skarbnik,
 • Andrzej Gil - sekretarz,
 • Piotr Suprewicz, Stanisław Pyszno, Władysław Bieguń - członkowie.

Komisja Rewizyjna:

 • Jacek Budyn - przewodniczący,
 • Jerzy Stós, Krzysztof Gajda - członkowie.

Członkostwo

Członkiem PTN może zostać osoba, która skończyła 18 lat, ma zainteresowania numizmatyczne, falerystyczne, medalierskie lub podobne oraz opłaci składkę członkowską.

Osoba, która nie spełnia warunku pełnoletności, za zgodą rodziców lub opiekunów może zostać członkiem młodzieżowym PTN - nie płaci wtedy składek, ale nie przysługuje jej bierne i czynne prawo wyborcze. Liczy się to jej jednak do stażu członkowskiego.

Członek PTN ma prawo:
 • uczestniczyć w życiu Towarzystwa,
 • uczestniczyć we wszystkich imprezach organizowanych przez PTN, takich jak np. wystawy, wykłady monograficzne, wycieczki, etc.,
 • korzystać z Biblioteki Zarządu Głównego (największy tego typu księgozbiór w kraju) i z bibliotek Oddziałowych,
 • korzystać z bezpłatnych porad i konsultacji ekspertów z zakresu działalności PTN,
 • nabywać literaturę numizmatyczną wydawaną przez PTN z 10% zniżką,
 • prenumerować Biuletyn Numizmatyczny z 30% zniżką.

Składka członkowska wynosi 90 zł rocznie. Więcej informacji na temat Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego na stronie ptn.pl.

Członkowie wspierający

Osoby zrzeszone w innych oddziałach oraz firmy zainteresowane reklamą swojej działalności mogą zostać członkiem wspierającym oddziału krakowskiego, deklarując przekazanie środków finansowych na rzecz PTN Kraków.

Aktualnie członkiem wspierającym PTN Kraków jest istniejący od 2003 roku Gabinet Numizmatyczny Damian Marciniak GNDM.pl. W ciągu kilku lat firma ta stała się jednym z największych graczy na rynku numizmatycznym w Polsce.

Poza wyceną, skupem i sprzedażą numizmatów Gabinet Numizmatyczny Damian Marciniak stał się wizytówką edukacji numizmatycznej w Polsce. W czerwcu 2018 roku odbyła się pierwsza sesja numizmatyczna pt. „W numizmatyce widzisz tyle, ile wiesz”, zorganizowana przed Aukcją 5 Gabinetu Numizmatycznego. Od tego czasu przed każdą kolejną aukcją, trzy razy w roku (w lutym, czerwcu i październiku) firma organizuje sesję numizmatyczną i udostępnia jej profesjonalny zapis na swoim kanale YouTube. Ma on już ponad 30 tys. subskrypcji, zaś najpopularniejszy film został wyświetlony ponad 700 tys. razy.

Współpraca

Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego im. Emeryka Hutten-Czapskiego jest kontynuatorem tradycji i działalności pierwszej polskiej organizacji skupiającej numizmatyków. Założone w 1888 roku Towarzystwo Numizmatyczne w Krakowie (wśród ojców założycieli był m.in. Władysław Łuszczkiewicz – pierwszy dyrektor Muzeum Narodowego), od początków swojego istnienia blisko związało się z Muzeum Narodowym w Krakowie, mając przede wszystkim na uwadze rozwój jego kolekcji numizmatycznej. Lata owocnej współpracy, szczególnie widocznej od objęcia przez Feliksa Koperę (aktywnego członka Towarzystwa i późniejszego Członka Honorowego), skłoniło do przekazania w 1904 roku przez Towarzystwo swojej kolekcji rycin, monet i medali oraz specjalistycznej biblioteki Muzeum w depozyt. W zamian Muzeum zobowiązało się zapewnić Towarzystwu w Muzeum Czapskich „stały lokal dla obrad i administracji oraz odpowiednie warunki dla redakcji” czasopisma naukowego „Wiadomości Numizmatyczno – Archeologiczne”. Od tego czasu adres Ulica Wolska, Piłsudskiego czy Manifestu Lipcowego z numerem 12, na stałe związał się z historią naszego Towarzystwa, a także z historią Muzeum Narodowego w Krakowie. W roku 1908 zbiór został przekazany Muzeum w darze.

II wojna światowa, a w jej konsekwencji ciągnące się przez 70 lat zrozumiałe trudności lokalowe, uniemożliwiły organizację spotkań w Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego. Nie ustał jednak nasza współpraca o czym świadczą wspólne wystawy, projekty wydawnicze, liczne dary spływające od członków naszego Towarzystwa, czy pomoc merytoryczna. W 2013 roku, na zaproszenie ówczesnej Dyrekcji powróciliśmy pod 70 latach do Pałacyku Czapskich, pomagając tym samym w realizacji zapisów trwałości projektu dzięki któremu został wyremontowany.

Spotkania

Spotykamy się w każdy drugi czwartek miesiąca w sali audiowizualnej w Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego, o godz. 17.00.

Podczas kolejnych spotkań członkowie PTN Kraków wygłaszają prelekcje z zakresu numizmatyki.

Dodatkowo w każdy drugi czwartek miesiąca o godz. 17.00 mają miejsce spotkania klubowe naszego Towarzystwa, podczas których w stworzonej przez siebie kawiarnianej atmosferze w Pałacyku Czapskich dyskutujemy o wszystkim, co się z numizmatyką łączy.

Serdecznie zapraszamy!