Obok "Numizmatyka Krakowskiego" to właśnie publikowane w Będzinie "Śląskie Zapiski Numizmatyczne" są jednym z najważniejszych powojennych czasopism numizmatycznych. Komplet 9 roczników został wydany w dwóch tomach. Pierwszy z lat 1959-1963 liczył łącznie 139 stron, zaś drugi z lat 1964-1967 obejmował strony 140-253. Czasopismo zorientowane było na zagadnienia mennictwa związanego ze Śląskiem, dlatego niejednokrotnie publikowano w nim ważne artykuły z tego zakresu.

W związku z osobą redaktora "Śląskich Zapisków Numizmatycznych", Tadeusza Kałkowskiego, podjęliśmy wysiłek opracowania i publikacji na stronie krakowskiego oddziału PTN pełnego archiwum tego periodyku. Co istotne, prezentowany egzemplarz jest jedną z kopii autorskich redaktora. Jako, że produkcja odbitek miała miejsce w niefortunnym okresie "powielaczowym", publikowane skany wyróżnia dobra jakość odbitek.

Archiwum "Śląskich Zapisków Numizmatycznych"

Śląskie Zapiski Numizmatyczne - Tom I (1959-1963), strony 1-139.

Prezentowany egzemplarz pochodzi z księgozbioru Lecha Kokocińskiego.


Śląskie Zapiski Numizmatyczne - Tom II (1964-1967), strony 140-253.

Prezentowany egzemplarz pochodzi z księgozbioru Lecha Kokocińskiego.


W latach 1948-1951 ukazało się łącznie 12 numerów „Komunikatów Warszawskiego Towarzystwa Numizmatycznego". Pierwszy numer podpisali w imieniu Zarządu Józef Jodkowski oraz inż. Antoni Hubert. Komisję Redakcyjną i Wydawniczą powierzono powołanemu na to stanowisko inż. Tadeuszowi Kałkowskiemu.

Po śmierci Jodkowskiego przerwano wydawanie komunikatów WTN na okres dwóch lat, od kwietnia 1949 do maja 1951. W czerwcu i listopadzie 1951 ukazały się dwa 3-stronicowe wydania "Komunikatów". Mimo, iż inż. Jan Szymoński podjął się ich redagowania, periodyku nie wznowiono i w roku 1952 nastąpiła kolejna dwunastomiesięczna przerwa. Z końcem 1952 roku podjęto decyzję o powołaniu Rady Redakcyjnej pod przewodnictwem dr S. Szymańskiego. Zaprzestano wydawania Komunikatów i zastąpiono je obszerniejszymi Biuletynami Numizmatycznymi, z zachowaniem ciągłości numeracji "Komunikatów".

"Biuletyny Numizmatyczne Warszawskiego Towarzystwa Numizmatycznego" ukazywały się w latach 1953-1955, w pierwszym roku jako miesięcznik, później jako kwartalnik. Podobnie jak wydawany nieco później w Krakowie „Numizmatyk Krakowski”, funkcjonowały one w formie wewnętrznego komunikatu dla członków WTN, przez co grono odbiorców, a co za tym idzie także nakład były mocno ograniczone. Publikowane na niniejszej stronie trzytomowe archiwum obejmuje komplet 30 numerów wydawnictw Warszawskiego Towarzystwa Numizmatycznego z lat 1948-1955.

Archiwum "Komunikatów" i "Biuletynu Numizmatycznego" WTN

Biuletyn numizmatyczny Warszawskiego Towarzystwa Numizmatycznego - Tom II

Biuletyn numizmatyczny WTN nr 1-4 (23-26), styczeń-grudzień 1954Biuletyn numizmatyczny Warszawskiego Towarzystwa Numizmatycznego - Tom III

Biuletyn numizmatyczny WTN nr 1-4 (27-30), styczeń-grudzień 1955