Pomijane pierwsze datowane polskie monety
13 października 2022
Szlakiem pieniądza i kolekcji numizmatycznych w Małopolsce
16 listopada 2022
Pokaż wszystkie

Szlakiem pieniądza i kolekcji numizmatycznych w Małopolsce – ZAPOWIEDŹ

16 listopada 2022 r. odbędzie się współorganizowana przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Krakowie, Muzeum Narodowe w Krakowie i Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Krakowie konferencja pt. „Szlakiem pieniądza i kolekcji numizmatycznych w Małopolsce”

Miejsce:
Sala Polska Krakowskiego Salonu Ekonomicznego NBP
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Krakowie
ul. Basztowa 20 30-960 Kraków

Program konferencji:

10.00-10.15
Otwarcie konferencji, powitanie zaproszonych gości
Katarzyna Basiak-Gała – Dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Krakowie

10.15 -11.00
Czapski vs Potocki – numizmatyczny pojedynek, którego nie było (?)
Mateusz Woźniak – Gabinet Numizmatyczny Muzeum im. Emeryka Hutten – Czapskiego, Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie / Prezes Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział w Krakowie

11.15 – 11:30
Przerwa kawowa

11.30 -12.15
Od Stanisława Stojowskiego do Lecha Kokocińskiego. Historia kolekcji monet starożytnych w Muzeum Narodowym w Krakowie
dr hab. Jarosław Bodzek, prof. UJ – Gabinet Numizmatyczny Muzeum im. Emeryka Hutten – Czapskiego, Oddział MN w Krakowie

12.15 -12.30
I Panel dyskusyjny

12.30 – 13.00
Obiad

13.00 -13.45
„Numizmatyka wagi ciężkiej” – największe monety krakowskich kolekcji
Dariusz Jasek – Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział Kraków

14.00 -14.30
Pieniądz orientalny w zbiorach krakowskich muzeów
Dorota Malarczyk – Gabinet Numizmatyczny Muzeum im. Emeryka Hutten – Czapskiego, Oddział MN w Krakowie

14.30 – 14.45
II Panel dyskusyjny

14.45 -15.15
Początki kolekcji pieniądza papierowego Muzeum Narodowego w Krakowie
dr Barbara Zając – Gabinet Numizmatyczny Muzeum im. Emeryka Hutten – Czapskiego, Oddział MN w Krakowie

15. 15 – 15.45
Numizmaty Narodowego Banku Polskiego związane z Małopolską
Barbara Woźniak, ekspert Zespołu Krakowskiego Salonu Ekonomicznego NBP

15.45 – 16.00
Podsumowanie i zakończenie konferencji

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa nawiązująca do tematyki wykładów, zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Krakowie.

Osoby chętne do wzięcia w niej udziału proszone są o zgłoszenia do 14 listopada 2022 na adres kse@nbp.pl