PTN Kraków w internecie
15 września 2018
Dukaty niderlandzkie wybite do roku 1586
9 listopada 2018
Pokaż wszystkie

Idee religijne, patriotyczne i niepodległościowe na medalach, odznakach, ryngrafach i monetach z wizerunkiem Matki Boskiej, cz. 1

W październiku mieliśmy sposobność wysłuchania pierwszej części wykładu dotyczącego idei religijnych, patriotycznych i niepodległościowych na medalach, odznakach, ryngrafach i monetach z wizerunkiem Matki Boskiej. Zgromadzony przez prelegenta materiał, liczący blisko 3000 eksponatów, podzielony został na siedem bloków (Polska królewska, okres zaborów, powstania narodowe, II RP, okres okupacji, PRL oraz III RP). Podczas pierwszej prelekcji omówiony został kult maryjny w okresie wczesnej Polski królewskiej oraz od powstania klasztoru na Jasnej Górze po 20-lecie międzywojenne. Zebrani na sali mieli możliwość zapoznania się z kultem świętych oraz kultem męki pańskiej od samych początków chrześcijaństwa w naszym kraju. Niemal równocześnie z nimi rozwijał się również kult związany z Matka Boską, a pierwsze wzmianki o nim datowane są na XI wiek. Poznaliśmy także wiele ciekawostek, jak choćby genezę nazwy Czarna Madonna.

Wykład uzupełniła prezentacja przykładowych przedmiotów z omawianej tematyki.