Numizmatyk Krakowski 3/2020 (387)
12 listopada 2021
Pokaż wszystkie
  • prenumerata

Numizmatyk Krakowski – prenumerata (od nr 4/2021)

0,00 


Prenumerata nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami, a jest wyłącznie rezerwacją jednego egzemplarza każdego kolejnego numeru Numizmatyka Krakowskiego, począwszy od numeru 4/2021.

Po ukazaniu się kolejnych numerów naszego czasopisma prenumeratorzy będą poinformowani przez Redakcję NK o możliwości ustalenia metody wysyłki i dokonania płatności.

 

Na stanie