Poczet numizmatyków krakowskich

Piotr Kunst (1840–1895)

Piotr Kunst (1840–1895) – inżynier, metalurg, naczelnik Urzędu Probierczego w Krakowie w latach 1878-1883 i 1886-1895. Współzałożyciel Towarzystwa Numizmatycznego w Krakowie oraz jego pierwszy wiceprezes i skarbnik.

Urodził się w Oświęcimiu. Szkołę średnią ukończył we Wiedniu, a wyższe wykształcenie odebrał na Akademii Górniczej i Leśnej w Bańskiej Szczawnicy. Następnie pracował w mennicy wiedeńskiej, by w roku 1870 wrócić do Krakowa, gdzie znalazł zatrudnienie w urzędzie probierczym. Zdobyte wykształcenie, jak i praktyka zawodowa, pozwoliło mu na zostanie najlepszym wówczas specjalistą zajmującym się kwestiami technologicznymi związanymi z biciem monet.

Kunst określił próby srebra dla szeregu monet, które stały się obiektem badań Franciszka Piekosińskiego, opublikowanych w pracy O monecie i stopie menniczej w Polsce XIV i XV wieku (Kraków 1878). Jego wiedza była też wykorzystywana w artykułach ks. Ignacego Polkowskiego (1833-1888). Gromadził też materiały do pełnego zestawienia prób ogniowych dla monet polskich wszystkich epok. Niestety powstało ono tylko w formie notatek, które tuż po jego śmierci zaginęły. W roku 1886 opublikował notkę pt. Próba i waga denarków z wykopaliska Berdyczowskiego (Zapiski Numizmatyczne, nr 8, s. 142).