Franciszek Piekosiński (1844-1906)

  Franciszek Piekosiński (1844-1906) – polski historyk mediewista, heraldyk i prawnik, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Archiwum Krajowego Aktów Grodzkich i Ziemskich w Krakowie, redaktor „Herolda Polskiego”, członek Akademii Umiejętności, członek Towarzystwa Numizmatycznego w Krakowie (był wybrany do Zarządu Wydziału pierwszej kadencji).

  Choć jego główną domeną badań były edycja dokumentów i pomników prawa staropolskiego, heraldyka i sfragistyka, to swoimi zainteresowaniami obejmował także numizmatykę polską wieków średnich. Był m. in. autorem pierwszej próby połączenia badań metrologicznych, historycznych i numizmatycznych, która wyraziła się pracą pt. „O monecie i stopie menniczej w Polsce w XIV i XV wieku” (Kraków, 1878 r.).

  Ważniejsze prace:

  1. Słowo w obronie autentyczności dukata Władysława Łokietka, Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne, 1891, nr 3 (9)
  2. Wykopalisko Mikulickie, Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne, 1895, nr 2-3 (24-25)
  3. Monety znajdowane w Gorzowie pod Oświęcimiem, Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne, 1895, nr 2-3 (24-25)
  4. O półgroszkach króla Władysława Jagiełły z krzyżem podwójnym, Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne, 1896, nr 2 (28)
  5. Kilka uwag o denarach Bolesława Chrobrego, Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne, 1896, nr 4 (30) oraz 1897, nr 1-2 (31-32) – dokończenie
  6. Nieznana moneta pamiątkowa Bolesława Chrobrego, Herold Polski, 1897
  7. Denary palatyna Sieciecha, Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne, 1898, nr 38
  8. W obronie autentyczności najstarszej monety polskiej Bolesława Chrobrego z napisem runicznym, Herold Polski, 1898
  9. Moneta Polska w dobie piastowskiej, Rozprawy Wydziału historyczno-filozoficznego Akademii Umiejętności w Krakowie, T. XXXV, 1898