Krakowskie kolekcje numizmatyczne

Kolekcje numizmatyczne Krakowa nie kończą się na Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego. Prezentowane tu będą informacje na temat numizmatów w krakowskich zbiorach muzealnych i dawnych kolekcjach prywatnych.

kolekcje muzealne