Deklaracja dostępności

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział Kraków zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Dane teleadresowe jednostki:

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Oddział Kraków
ul. Piłsudskiego 12,
31-109 Kraków

krakow.ptn@gmail.com

Prezes Oddziału: Mateusz Woźniak

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej numizmatykkrakowski.pl .

Data publikacji strony internetowej: 2022-01-01. Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-01-10.

 

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

Formularz w zakładce Kontakt oraz formularz w sklepie online nie posiadają etykiet tekstowych powiązanych z polami i mogą być problematyczne dla osób korzystających z czytnika ekranu. W razie problemów z użyciem formularza mogą Państwo skontaktować się z nami pisząc na adres e-mail lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są podane w zakładce Kontakt.

Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 1 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebują Państwo dostępu do nich, prosimy o kontakt z nami i wskazanie, o które dokumenty chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

 

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2022-01-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-01-10.

 

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Ustawienia dostępności

Współczynnik kontrastu pomiędzy zwykłym tekstem, a tłem wynosi nie mniej niż 4,5:1, zaś pomiędzy dużym tekstem, a tłem – nie mniej niż 3:1. Dostosowano również wielkości elementów nawigacyjnych na małych ekranach z zapewnieniem pełnej responsywności.

Przez cały czas podczas wizyty na stronie internetowej jest na niej dostępny i widoczny u góry strony panel ustawień dostępności. Umożliwia on dokonanie następujących zmian:

 • większy tekst – zwiększenie aktualnego rozmiaru czcionki na stronie,
 • mniejszy tekst – zmniejszenie aktualnego rozmiaru czcionki na stronie,
 • skala szarości – usunięcie informacji o kolorze z całej strony internetowej, zarówno tekstów jak i elementów graficznych,
 • wysoki kontrast – zwiększenie kontrastu elementów graficznych na stronie,
 • ujemny kontrast – czarne tło, żółte litery,
 • jasne tło – zamiana domyślnego tła na jasne,
 • podkreślenia linków – wyróżnienie aktywnych elementów tekstowych strony poprzez dodanie do nich podkreślenia,
 • podstawowa czcionka – podstawienie podstawowego kroju czcionki bezszeryfowej, dla jej maksymalnej czytelności,
 • reset ustawień dostępności – powrót do domyślnych ustawień.

Pamięć ustawień dostępności zapisywana jest w plikach cookies.

Dla wszystkich linków na stronie dodano rolę „link”, służącą do identyfikacji elementu tworzącego hiperłącze do zasobu znajdującego się w aplikacji lub zewnętrznego.

Ponadto na stronie dodano kontury do elementów nawigacji sterowanych z klawiatury (klawisz Tab).

Zainstalowano również skiplinks, umożliwiające pominięcie materiałów nawigacyjnych i szybki dostęp do głównej zawartości dokumentu.

Dla wyróżnionych obrazach na całej stronie zapewniono wsparcie atrybutu longdesc.

Na stronie są także aktywne podsumowania treści dla wpisów i podstron, zaś atrybuty tytułu zostały usunięte z chmury tagów.

Strona internetowa obsługuje wielojęzyczność z rozwijanej listy u góry strony. Obok nazw języków w ich oryginalnym brzmieniu umieszczono również korespondujące z nimi flagi krajów.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Jeśli znajdziesz na tej stronie internetowej problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej, zgłoś je nam mailowo lub telefonicznie. Dane teleadresowe są podane w zakładce Kontakt.

Prosimy o podanie w zgłoszeniu:

 • imienia i nazwiska osoby zgłaszającej,
 • danych kontaktowych osoby zgłaszającej (np. numeru telefonu, adresu e-mail),
 • dokładnego adresu strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opisu na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla zgłaszającego najwygodniejszy.

 

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na każde zgłoszenie mailowe odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy o tym zgłaszającego. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, zaproponujemy dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla zgłaszającego zadowalające, może on zgłosić skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich oraz do odpowiednich urzędów.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział Kraków znajduje się w Pałacyku Czapskich przy ul. Piłsudskiego 12 w Krakowie.

Do budynku prowadzą dwa wejścia od ul. Piłsudskiego. Do wejścia głównego Pałacyku prowadzą szerokie schody z pochwytami, nie dostosowane dla wózków inwalidzkich. Po wejściu do budynku należy skierować się z poziomu parteru do windy i zjechać na poziom -1, na którym znajduje się pomieszczenie przeznaczone na spotkania członków Oddziału. Drugie wejście z zewnątrz budynku na poziom przyziemia również nie jest przystosowane do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się, nie posiada pochylni bądź platform schodowych. Przy wejściach nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W siedzibie PTN Oddział Kraków nie ma oznaczeń zapisanych w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych bądź zapisanych w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma również pętli indukcyjnych.

Przy budynku znajduje się duży parking oddzielony od chodnika i ulicy Piłsudskiego bramą wjazdową. Na parkingu znajdują się trzy miejsca parkingowe, z których jedno jest zarezerwowane na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Strefa wejściowa do budynku oraz miejsca wokół budynku są utwardzone bez nierówności (kostka brukowa).

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Informacje dodatkowe

Część informacji publikowanych przez nas w mediach społecznościowych jest dostępna cyfrowo i nie umieszczona ponownie na tej stronie internetowej.