4 kwietnia 2024

Fałszerstwa sztab, monet oraz super Dollar

W kwietniu, wyjątkowo w pierwszy czwartek tego miesiąca, odbyło się kolejne otwarte, comiesięczne spotkanie numizmatyków zrzeszonych w krakowskim oddziale Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Mieliśmy, na nim przyjemność wysłuchać kolejnej prelekcji Piotra […]
14 marca 2024

Pieniądz monetarny okresu Insurekcji Kościuszkowskiej w 230. rocznicę jej wybuchu

Marcowe spotkanie poświęciliśmy tematyce związanej z 230. rocznicą wybuchu Insurekcji Kościuszkowskiej (24 marca 1794). Jak zwykle licznie zgromadzeni członkowie Oddziału oraz przybyli goście, mogli wysłuchać wykładu p. Stanisława Pyszno […]
8 lutego 2024

Premiera Numizmatyka Krakowskiego 5/2022 przy pączkach

8 lutego 2023 na spotkaniu oddziału krakowskiego mieliśmy podwójną okazję do świętowania: Tłusty Czwartek oraz najnowszy numer „Numizmatyka Krakowskiego”. W pierwszej części spotkania zebrani otrzymali jeszcze ciepłe, długo oczekiwane egzemplarze […]
11 stycznia 2024

Uwagi i ciekawostki na temat XIX i XX-wiecznych katalogów numizmatycznych zbiorów własnych

Otwierające 2024 rok spotkanie naszego Oddziału już za nami. Pierwszą jego część przeznaczyliśmy na zebranie sprawozdawcze, które było okazją i do przypomnienia sobie zeszłorocznych aktywności, jak i omówienia planów na przyszłość. W drugiej […]
14 grudnia 2023

Talary medalowe Zygmunta Starego z 1533 i 1540 roku – nowe, ważne ustalenia

Rok 2023 zakończyliśmy mocnym akcentem. Swoimi rewelacyjnymi odkryciami podzieliły się nasze Koleżanki, pp. Anna Bochnak i Agnieszka Smołucha-Sładkowska (obie z MNK i PTN Kraków) omawiając je w wykładzie pt. Talary medalowe Zygmunta […]
9 listopada 2023

Fałszerstwa złotych monet z XIX i XX wieku

Listopadowe spotkanie nawiązywało swoją tematyką do zorganizowanej przez Gabinet Numizmatyczny Muzeum Narodowego w Krakowie, wystawy „Blask złota”. Mieliśmy na nimi przyjemność wysłuchania wykładu p. Piotra Zgorzyńskiego (PTN Kraków), biegłego sądowego w zakresie […]
26 października 2023

Techniczne aspekty mennictwa barbaricum przełomu er

Październik zakończyliśmy dodatkowym spotkaniem naszego oddziału, zorganizowanym w tym terminie na prośbę przybyłych do Krakowa uczestników rozpoczynających się następnego dnia Warsztatów Numizmatyki Antycznej. Na spotkaniu p. Łukasz Kieferling (PTN Kraków) wystąpił z wykładem […]
12 października 2023

Wizyta w Muzeum Książąt Czartoryskich

Stałym elementem naszych spotkań jest zwiedzanie nowo otwartych wystaw numizmatycznych. Tym razem udaliśmy się do Muzeum Książąt Czartoryskich, aby zapoznać się ze znajdującą się na terenie Klasztorka ekspozycją poświęconą […]