Obok "Numizmatyka Krakowskiego" to właśnie publikowane w Będzinie "Śląskie Zapiski Numizmatyczne" są jednym z najważniejszych powojennych czasopism numizmatycznych. Komplet 9 roczników został wydany w dwóch tomach. Pierwszy z lat 1959-1963 liczył łącznie 139 stron, zaś drugi z lat 1964-1967 obejmował strony 140-253. Czasopismo zorientowane było na zagadnienia mennictwa związanego ze Śląskiem, dlatego niejednokrotnie publikowano w nim ważne artykuły z tego zakresu.

W związku z osobą redaktora "Śląskich Zapisków Numizmatycznych", Tadeusza Kałkowskiego, podjęliśmy wysiłek opracowania i publikacji na stronie krakowskiego oddziału PTN pełnego archiwum tego periodyku. Co istotne, prezentowany egzemplarz jest jedną z kopii autorskich redaktora. Jako, że produkcja odbitek miała miejsce w niefortunnym okresie "powielaczowym", publikowane skany wyróżnia dobra jakość odbitek.

Archiwum "Śląskich Zapisków Numizmatycznych"

Śląskie Zapiski Numizmatyczne - Tom I (1959-1963), strony 1-139.

Prezentowany egzemplarz pochodzi z księgozbioru Lecha Kokocińskiego.


Śląskie Zapiski Numizmatyczne - Tom II (1964-1967), strony 140-253.

Prezentowany egzemplarz pochodzi z księgozbioru Lecha Kokocińskiego.