W latach 1948-1951 ukazało się łącznie 12 numerów „Komunikatów Warszawskiego Towarzystwa Numizmatycznego". Pierwszy numer podpisali w imieniu Zarządu Józef Jodkowski oraz inż. Antoni Hubert. Komisję Redakcyjną i Wydawniczą powierzono powołanemu na to stanowisko inż. Tadeuszowi Kałkowskiemu.

Po śmierci Jodkowskiego przerwano wydawanie komunikatów WTN na okres dwóch lat, od kwietnia 1949 do maja 1951. W czerwcu i listopadzie 1951 ukazały się dwa 3-stronicowe wydania "Komunikatów". Mimo, iż inż. Jan Szymoński podjął się ich redagowania, periodyku nie wznowiono i w roku 1952 nastąpiła kolejna dwunastomiesięczna przerwa. Z końcem 1952 roku podjęto decyzję o powołaniu Rady Redakcyjnej pod przewodnictwem dr S. Szymańskiego. Zaprzestano wydawania Komunikatów i zastąpiono je obszerniejszymi Biuletynami Numizmatycznymi, z zachowaniem ciągłości numeracji "Komunikatów".

"Biuletyny Numizmatyczne Warszawskiego Towarzystwa Numizmatycznego" ukazywały się w latach 1953-1955, w pierwszym roku jako miesięcznik, później jako kwartalnik. Podobnie jak wydawany nieco później w Krakowie „Numizmatyk Krakowski”, funkcjonowały one w formie wewnętrznego komunikatu dla członków WTN, przez co grono odbiorców, a co za tym idzie także nakład były mocno ograniczone. Publikowane na niniejszej stronie trzytomowe archiwum obejmuje komplet 30 numerów wydawnictw Warszawskiego Towarzystwa Numizmatycznego z lat 1948-1955.

Archiwum "Komunikatów" i "Biuletynu Numizmatycznego" WTN

Biuletyn numizmatyczny Warszawskiego Towarzystwa Numizmatycznego - Tom II

Biuletyn numizmatyczny WTN nr 1-4 (23-26), styczeń-grudzień 1954Biuletyn numizmatyczny Warszawskiego Towarzystwa Numizmatycznego - Tom III

Biuletyn numizmatyczny WTN nr 1-4 (27-30), styczeń-grudzień 1955