Plomby ołowiane w średniowieczu i czasach nowożytnych
14 czerwca 2018
Digitalizacja archiwalnych numerów „Numizmatyka Krakowskiego”
28 sierpnia 2018
Pokaż wszystkie

Reaktywacja „Numizmatyka Krakowskiego”

Z przyjemnością informujemy o reaktywacji Numizmatyka Krakowskiego, jednego z najważniejszych czasopism numizmatycznych ubiegłego wieku. Pierwszy numer Numizmatyka Krakowskiego ukazał się w marcu 1958 roku i liczył zaledwie dwie strony formatu A4. Redaktorem czasopisma był wybitny krakowski numizmatyk, mgr inż. Tadeusz Kałkowski. Do jego śmierci w lutym 1979 ukazały się 252 numery Numizmatyka Krakowskiego. Po kilkumiesięcznej przerwie w styczniu 1980 wznowiono wydawanie czasopisma w niezmienionej formule, pod redakcją dr Macieja Jasieckiego i lek. med. Jerzego Sowińskiego. Kontynuowali oni z powodzeniem dzieło Tadeusza Kałkowskiego przez kolejne 11 lat, zamykając sześciotomową serię numerem 384 w grudniu 1990. W dniu 28 czerwca 2018 roku na Walnym Zebraniu krakowskiego Oddziału PTN jego Zarząd podjął decyzję o reaktywacji Numizmatyka Krakowskiego pod redakcją krakowskiego numizmatyka Dariusza F. Jaska. Po 28-letniej przerwie czasopismo będzie się ukazywało od 2019 roku (prawdopodobnie jako kwartalnik) w wersji elektronicznej, planowane są również drukowane wydania rocznikowe. Aktualna formuła Numizmatyka Krakowskiego zakłada możliwość publikacji materiałów zgłoszonych przez osoby niezrzeszone w PTN. Autorzy posiadający ciekawy materiał do publikacji, a obawiający się o poprawność językową czy styl wypowiedzi otrzymają również wsparcie redakcyjne przy przygotowaniu artykułów do publikacji. Zapraszamy wszystkich do zgłaszania tekstów na adres redakcja@numizmatykkrakowski.pl.